Bez vody se doma nikdo neobejde, věčná otázka však zní, co s tou znečištěnou. Zajímavým a účinným řešením jak, se s odpadní vodou vypořádat, je kořenová čistička vody, zkráceně kořenovka.

Kořenová čistička může být pro zahradu přínosná i esteticky.domě se z pitné vody během chvilky stane odpad, ale na zahradě může mít ještě nejrůznější využití. Na úvod neuškodí podívat se na odpadní vodu z domácnosti podrobněji. Voda, která vytéká z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky se obvykle označuje jako šedá, voda z toalety se nazývá černá. Pro kořenové čističky je ideální voda šedá, ale i černá voda předčištěná v odkalovací jímce se může v kořenovce vyčistit.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Navíc nezatěžujete přírodu odpadní vodou, která musí absolvovat velmi drahý a v podstatě málo efektivní proces čištění v chemické čistírně. Proto každý, kdo má alespoň trochu větší zahrádku, může uplatnit mnohem efektivnější řešení a využít vodu do poslední kapky. Kořenové čistírny umožní odpadní vodu a odpad v ní zapojit zdravě zpět do koloběhu života na naší zahrádce (nebo na naší planetě) a ještě nám ušetří peníze.

Jednoduché kořenové čistírny

Příroda technologii čištění vody už dávno vymyslela za nás. Bahenní rostliny a rozkládající mikrobi totiž mají schopnost při vzájemné spolupráci a ve vhodných podmínkách odpadní vodu velmi rychle a efektně vyčistit. Vhodné podmínky pro přírodní čištění vytvoříme vybudováním jednoduché kořenové čistírny odpadních vod, skrze kterou bude šedá voda procházet dříve, než ji použijeme k plnění zahradního rybníčku nebo třeba na zalévání. Na zalévání rostlin, které přímo ihned nejíme, ji lze využít i bez čištění, stačí vsakovací jáma mezi stromy nebo v záhonu, protože živá humózní půda je nejlepší filtr a čisticí médium - na úřadech na to však mohou mít jiný názor.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Minimální údržba

Žluté bahenní kosatce patří mezi rostliny, které vám pomohou kořenovou čističku výrazně zkrášlit.Budovat kořenovky je u nás každým rokem z hlediska legislativního snazší než dříve bývalo, protože jsou čím dál známější a praxí osvědčené. Kromě jezírkové fólie, několika plastových trubek a plastové vyrovnávací nádoby nepotřebuje žádné jiné zařízení ani elektrický proud.
V porovnání s klasickými čistírnami odpadních vod vyžadují jen minimální údržbu a zapadají lépe do zahrady a do krajiny. Investiční náklady na vybudování kořenové čistírny jsou ve srovnání s čistírnami klasickými rovněž nižší. K povolení výstavby kořenové čistírny místo kanalizace, septiku či jiné čistírny určitě napomůže předložení dobře zpracovaného projektu od odborníka či firmy, která se jejich výstavbou zabývá.

Správný výběr rostlin

Jedná se o mělký rybníček, vyplněný štěrkem (nejlépe praným kačírkem) a osázený bahenními a vodními rostlinami. Existuje více různých metod a způsobů jak kořenovku udělat. Hladina vody se obvykle drží pod povrchem kamínků (nejméně 5cm), takže komáři nemají šanci. Šedá voda vstupuje na jednom konci, pomalu prochází celým objemem čističky, kde je čištěna rostlinami a  mikroby. Potom opouští čistírnu buď do rybníčku, dočišťovacích rybníčků, rozváděcího výkopu nebo i složitějšího zavlažovacího systému. Správný výběr rostlin pro naše dílo je velmi důležitý.

Méně jedů

Šedá voda z domácnosti obsahuje samozřejmě i mýdla a čisticí prostředky. Je tedy dobré vynechat různé těžké chemikálie, chlorinová bělidla a rozpouštědla, která jsou pro rostliny a zvířata škodlivá (i pro nás) a nahradit je ekologickými čisticími prostředky, které jsou biologicky  rozložitelné a poslouží jako hnojivo. Jsou velmi efektivní, zdravé pro pokožku a cenově srovnatelné s těmi škodlivými.

Vhodné rostliny

Pro kořenovku můžete použít tyto rostliny: orobince, chrastici rákosovitou, skřípinec jezerní a kosatec žlutý. Tyto vodočistivé rostliny jsou schopné dodávat kyslík do svých dutých kořenů, což umožňuje život špínožroutským bakteriím a řasám pod vodou. Dobře navržená kořenovka nesmrdí, mikroorganismy rozkládají částice odpadu ve vodě na živiny, a ty jsou spotřebovávány bahenními rostlinami. Kyslík přiváděný kořeny do vody je důležitý pro odbourávání organického uhlíku a organického dusíku. Technologické čistírny s tím často mají potíže. I odbourávání fosfátů je jednodušší u vegetačních čistíren než u technologických, protože rostliny využívají fosfor k růstu a nadzemní části rostlin se dají minimálně 1x ročně sklidit a zkompostovat, nebo využít jako mulč ke stromům. Kořenovky se většinou navrhují pro celoroční provoz, jejich zimní účinnost je překvapivě dobrá, i když rostliny nerostou.

Umístění kořenovky

Kořenová čistička může být pro zahradu přínosná i esteticky.Kořenovou čistírnu je dobré vybudovat na tak nízkém místě u domu, aby do ní voda tekla samospádem, ale natolik vysoko, aby z ní vyčištěná voda sama přetékala do rybníčku nebo do místa vsakování. Je z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější podstoupit určité terénní úpravy, než používat čerpadlo. Pračka umístěná ve sklepě sama čerpá odpadní vodu, a proto může být o trochu níže než čistírna - ale jen v rámci možnosti jejího čerpadla, které by se při přetížení mohlo předčasně zničit. Pokud to gravitací nejde řešit, buduje se přečerpávací nádrž s plovákovým čerpadlem, které vodu jednou za čas do čistírny z níže položeného bodu přečerpá.

Jednoduchý přepouštěcí systém

Pro přibližné určení rozměrů nejjednodušší čističky můžeme počítat (i s rezervou) kolem 5 m² její plochy na osobu, takže pro čtyřčlennou rodinu to činí 20 m². Existují ale i propracovanější varianty vyžadující méně prostoru. Hluboká by měla být od 30 do 75 cm v závislosti na plánovaném typu rostlin, protože různé druhy koření do různých hloubek (30cm orobinec, 60cm rákos, 75cm skřípina). Když ji vyložíte kvalitní plastovou rybníčkovou fólií, bude vám kořenovka sloužit dobře a dlouho. Lepší než PVC je folie polyolefinová, tloušťky nejméně 1 mm. Hloubka vody v ní se dá regulovat jednoduchým přepouštěcím systémem - např. otočnou trubkou v regulační nádržce nebo špunty v různých výškách. Ideální je, když čističku občas na chvilku úplně vypustíte vytáhnutím trubky vyrovnávající hladinu nebo nejnižšího špuntu; rostlinám to dělá dobře a prý zakoření hlouběji.

text: Adam Krejčík, ilustrace: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem